Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles
 • vanphong11021's Avatar
  12-29-2019, 11:44 AM
  Bị bỏng nên l*m gì? Sau khi cơ cứu, tức thời đưa bệnh nhân tới hạ tầng y tế sắp nhất để điều trị, giảm...
 • vanphong11021's Avatar
  12-29-2019, 11:43 AM
  Bị bỏng nên khiến cho gì? Sau lúc cơ cứu, ngay tức thì đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế sắp nhất để điều trị,...
 • vanphong11021's Avatar
  12-29-2019, 11:43 AM
  Bị bỏng nên l*m gì? Sau lúc cơ cứu, tức thời đưa bệnh nhân tới cơ sở v*t chất y tế sắp nhất để điều trị,...
 • vanphong11021's Avatar
  12-29-2019, 11:42 AM
  Bị bỏng nên l*m cho gì? Sau khi cơ cứu, ngay thức thì đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế sắp nhất để điều trị, tránh...
No More Results