Xin ch*o các bạn. Mình l* th*nh viên mới. Rất mong được các bạn giúp đỡ ạ 😈